Przejdź do treści

Co to jest zsuwa kołnierzowa?

zasuwa kołnierzowa

Przyłącza wodociągowe są to miejsca, które łączą sieć wodociągową z wewnętrzną instalacja wodociągową nieruchomości. Bardzo często takie przyłącze jest wyposażone w zsuwę kołnierzową.

zasuwa kołnierzowa

Zasuwa kołnierzowa jest to rodzaj zamknięcia przy sieci wodociągowej. Czyli jej zadaniem jest odcinanie przepływu w instalacjach kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Zsuwy można podzielić na podstawie sposobu otwierania oraz zamykania. W przypadku większych zasuw kołnierzowych stosuje się napęd elektryczny, który wspomaga otwieranie oraz zamykanie zaworu.

Zasuwa kołnierzowa jest zbudowana z:

  • korpusu,
  • wrzeciona,
  • tulei,
  • klinu.

Wymienione wyżej elementy składowe zasuwy kołnierzowej wykonane są z materiału żeliwnego lub ze stali. Oczywiście elementy te muszą zostać zabezpieczone przed korozją oraz szkodliwymi warunkami, w których element ten będzie musiał pracować. Bardzo często jako zabieg zabezpieczający stosuje się żywicę epoksydową.

Magazynowanie oraz transport zasuw kołnierzowych powinien odbywać się przy pomocy kartonów lub koszy w wkładkami oddzielającymi elementy. Przekładki takie powinny być wykonane z kratonu lub foli bąbelkowej.

Zasuwy tego typu można montować na rurociągach pionowych lub poziomych. Dobrze jest elementy te zabudowywać w pokrywą w górę. Czasem, jeśli nie ma innej możliwości, dopuszcza się położenie poziomo wrzeciono zasuwy.

zasuwa kołnierzowa