Przejdź do treści

Czy instalacje fotowoltaiczne wymagają pozwolenia?

Ceny energii pozyskiwanej z nieodnawialnych źródeł energii wciąż rosną w górę i nie zapowiada się, aby w przyszłości miało to ulec zmianom. Z tego właśnie względu wiele osób decyduje się na przyszłościowe inwestycje, które pozwolą na oszczędności kosztów opłat za dostawę prądu.

Co warto wiedzieć zanim postawimy instalacje fotowoltaiczne?

Takimi rozwiązaniami są przydomowe elektrownie wiatrowe oraz systemy fotowoltaiczne. Jednak czy każdy od tak może postawić na swojej działce turbinę wiatrową czy panele słoneczne? Kwestie pozwoleń na budowę urządzeń przetwarzających odnawialne źródła energii bywa sporna i w dużym stopniu zależy od miejsInstalacje fotowoltaiczneca położenia. Mała domowa elektrownia wiatrowa nie wymaga żadnych pozwoleń, jednak warto zauważyć, że instalacje często jest mocowana na konstrukcji nośnej. Budowa na podłożu wiąże się więc z koniecznością złożenia dokumentów do urzędu miasta bądź gminy, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Rozwiązaniem może być ulokowanie elektrowni na domu, który posiada już wszelkie pozwolenia budowlane. Wtedy turbinę traktuje się jako zwykłe urządzenie na obiekcie budowlanym. Zgodnie z Prawem budowlanym roboty budowlane związane z instalacją na budynkach nie wymagają uzyskania pozwolenia, a nawet zgłaszania chęci podjęcia inwestycji. Wyjątkiem są urządzenia mające powyżej 3 m. Jednak mieszając w pobliżu lotniska w strefie dolotowej, musimy wziąć pod uwagę fakt, że ze względu na wysokość konstrukcji, może ona stanowić przeszkodę lotniczą, wtedy owa elektrownia wiatrowa musi zostać odpowiednio oznakowana. Ta sama zasada obejmuje systemy fotowoltaiczne. W momencie gdy instalacje fotowoltaiczne umieszczane na budynku nie przekraczają wysokości 3 m nie ma konieczności dokonania zgłoszenia, ani uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zaś w przypadku gdy konstrukcja ma powyżej 3 m, inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia chęci budowy. Warto jednak wiedzieć, że niekiedy zdarza się tak, że instalacja elektrowni wiatrowej bądź słonecznej wymaga ingerencji w obiekt budowlany, na którym dokonuje się instalacji. Takową sytuacje kwalifikuje się więc jako rozbudowę lub nadbudowę, w takich sytuacjach powyżej przestawione Prawo budowlane nie obowiązuje i konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń. Jak widać z powyższego wywodu, kwestia rozbudowy elektrowni wiatrowej czy słonecznej bywa zawiła i w znacznym stopniu zależy od danej sytuacji. W najczęściej występujących przypadkach jednak, nie wymaga się uzyskiwania żadnych pozwoleń.

Brak konieczności z pewnością jest dużym udogodnieniem dla inwestorów, gdyż nie tylko ułatwia realizację, ale i skraca jej czas, co w dużym stopniu przekłada się na wzrost zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w domowym zakresie.