Przejdź do treści

Czym są pomiary elektryczne, kiedy je wykonywać?

pomiary elektryczne

Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych pozwala wyeliminować ewentualne zagrożenia związane z wadliwie działającą instalacją elektryczną. Wykonywane są one przez specjalistów, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, potwierdzone świadectwem kwalifikacji. Każda osoba przeprowadzająca taki pomiar powinna okazać właścicielowi budynku dokument, jeżeli ten o niego poprosi.

Pomiary wykonane przez elektryka

pomiary elektryczne Zazwyczaj badanie sprawności funkcjonowania urządzeń i instalacji elektrycznych przeprowadza się po naprawach. konserwacjach lub montażu nowych modułów zasilanych prądem. Dbanie o prawidłowe działanie instalacji elektrycznych jest bardzo ważne, aby uchronić domowników lub osoby znajdujące się w budynku przed porażeniem prądem bądź pożarem. Należy również pamiętać, że brak wymaganego potwierdzenia przeprowadzenia pomiarów w zakładach pracy może prowadzić do ukarania właściciela firmy przez Państwową Inspekcję Pracy lub Straż Pożarną. Sporządzany po badaniu protokół jest istotny również w przypadku chęci ubiegania się o ubezpieczenie (np. na skutek pożaru). Wówczas wymagane jest przedstawienie firmie ubezpieczeniowej aktualnych pomiarów, o których często ubezpieczyciele nie informują podczas podpisywania umowy.

pomiary elektryczne Aby mieć pewność, że instalacje elektryczne działają prawidłowo, należy wykonywać pomiary nie tylko w nowych domach, ale również po wystąpieniu różnych zjawisk, które mogłyby uszkodzić urządzenia. Są nimi między innymi wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, deszcze, pożary lub powodzie. Pomiar elektryczny powinno przeprowadzać się przynajmniej raz w roku. Powstały protokół będzie zawierał wszystkie istotne informacje związane z instalacjami, ich sprawnością oraz zaleceniami związanymi z modernizacją lub koniecznością przebudowy modułów. Gdzie można wykonać takie pomiary? Ze specjalistą wystarczy skontaktować się telefonicznie. Wiele osób poleca ekspertów z województwa małopolskiego, którzy przeprowadzają dokładne pomiary elektryczne w Krakowie. Zajmują się nie tylko przygotowywaniem protokołów, ale świadczą również inne usługi elektryczne. Należy pamiętać, że obowiązek przeprowadzania pomiarów elektrycznych regulowany jest prawnie. Warto zapoznać się z informacją, kto koniecznie musi wykonywać regularne pomiary i dbać o prawidłowy stan techniczny instalacji elektrycznych.

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, a może być kosztowna w skutkach. Zaleca się przeprowadzania pomiarów nie tylko w zakładach pracy, ale również w budynkach prywatnych – dla własnego bezpieczeństwa.