Przejdź do treści

Jak działa pompa ciepła?

  • przez
pompy ciepła

Z pewnością poszukiwacze ekologicznych rozwiązań do ogrzewania domu, zastanawiali się nie raz nad tym, czy w systemie grzewczym nie wykorzystać pomp ciepła. Zanim podejmiemy decyzję, warto przyjrzeć się ich budowie oraz działaniu.

Opis działania pompy ciepła

pompy ciepłaPompy ciepła wykorzystują nie tylko energię pochodzącą z odnawialnych czynników cieplnych, takich jak nagrzany grunt, woda gruntowa lub powietrze, ale też energię elektryczną – a więc, wybierając to rozwiązanie, musimy pamiętać o tym, że poniesiemy niewielkie koszty inwestycyjne oraz równie niewielkie, ale stałe, koszty eksploatacyjne związane z poborem prądu niezbędnym do działania pomp ciepła. Dobra pompa ciepła z Torunia pozwala na to, aby, wykorzystując 1 kWh prądu, uzyskać o 2 do nawet 5 kWh dodatkowej, darmowej energii cieplnej pochodzącej ze źródła odnawialnego. To właśnie dlatego takie rozwiązanie, choć znane od lat, cieszy się wciąż rosnącą popularnością – zwłaszcza że cena gazu czy ropy, którą można wykorzystać w innych systemach grzewczych, jest o wiele wyższa niż cena prądu. Działanie pompy ciepła opiera się na cyklicznej zmianie stanu fizycznego czynnika cieplnego, który krąży nieustannie w obiegu instalacji grzewczej. Czynnik cieplny poddawany jest sprężaniu, skraplaniu, rozprężaniu oraz parowaniu.

mieszkanie z pompą ciepłaŁatwo więc się domyślić, że podstawową częścią pompy ciepła jest sprężarka i to właśnie do jej działania niezbędny jest prąd elektryczny. Dzięki sprężeniu pary, wzrasta jej temperatura. Taka ogrzana para wędruje wówczas do skraplacza, gdzie zmienia swój stan na ciekły – i jako woda płynie do zaworu rozprężnego, wraz z czynnikiem chłodniczym. Kolejny etap to rozprężanie, dzięki któremu następuje gwałtowny spadek temperatury. Przepływając przez parownik, czynnik chłodniczy ogrzeje się ciepłem pochodzącym od wody. Po ogrzaniu czynnik chłodniczy odparuje – para zostanie więc zassana przez sprężarkę i w tym momencie przedstawiony cykl rozpoczyna się na nowo. Na rynku dostępnych jest kilka typów pomp, które wykorzystują różne czynniki cieplne i robocze. Może to być woda/woda, grunt/woda, powietrze/woda lub solanka/woda. W każdym jednak wypadku, źródło cieplne powinno charakteryzować się pewnymi cechami, dzięki którym może być z powodzeniem wykorzystywane w pompie cieplnej.

To przede wszystkim łatwa dostępność, duża pojemność cieplna, możliwie wysoka i stała temperatura, ale też brak zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować korozję instalacji lub powstawanie osadów (to dlatego jeżeli decydujemy się na czynnik cieplny w postaci wody gruntowej, musimy wcześniej zbadać jego jakość).