Przejdź do treści

Jak dobrze monitorować imprezy masowe?

monitoring imprez masowych

Każda impreza masowa powinna być odpowiednio zabezpieczona. Dzięki tym zabiegom osoby bawiące się będą czuły się bezpiecznie oraz będą pewnie, że w razie zagrożenia nic im się nie stanie. W zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia imprezy masowej bardzo pomocny jest monitoring. 

Monitoring imprez masowych jest bardzomonitoring imprez masowych ważnym aspektem na każdej zabawie. To właśnie dzięki niemu można:

  •  wykryć zagrożenie,
  • ustalić tożsamość osób,
  • ustalić przynależność rzeczy,
  • ujawnić osoby.

Jeśli chcemy dobrze wykonać monitoring imprezy masowej powinniśmy spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim dokonać analizy obszaru oraz ustalić granice obszarów, jak np. ciągi komunikacyjne, zaplecze imprezy, trybuna. Ważne jest także rozważenie warunków oświetleniowych terenu, który ma zostać monitorowany.

monitoring imprez masowychJeśli chcemy odpowiednio zabezpieczyć oraz monitorować imprezę masowo powinniśmy dostosować się do wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która znajduje się w Dzienniku Ustaw z 2013 roku na pozycji 611. Poza tym także w Rozporządzeniu MSWiA z 10 stycznia 2011 roku, które dotyczy sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych mamy wytyczne jak kontrolować taką imprezę.

monitoring imprez masowych