Przejdź do treści

Rodzaje badań geotechnicznych

niezbędne badania geotechniczne

Badanie sondą dynamiczną, sondą statyczną lub obrotową, badanie presjometryczne i dylatometryczne – wielu z nas te nazwy nic nie mówią, i nic dziwnego, gdyż stykają się z nimi tylko specjaliści z dziedziny geologii. To nazwy badań geotechnicznych, które pozwalają określić cechy i właściwości danego gruntu.

Jakie badania wykonuje się w geologii?

niezbędne badania geotechniczneDzięki temu możemy stwierdzić, czy dany teren nadaje się pod budowę. Przyjrzyjmy się po kolei wszystkim rodzajom badań – o każdym da się coś powiedzieć w taki sposób, aby przybliżyć osobom niedoświadczonym świat geologii. Jeśli chodzi o sondowanie, dzięki niemu poznajemy cechy charakterystyczne danego gruntu bez pobierania próbek. Sonda jest wbijana, wkręcana lub wciskana (w zależności od jej rodzaju) w grunt i na tej podstawie mierzony jest opór wywoływane przez grunt – pokazuje on wrażliwość strukturalną ziemi, dzięki sondom można też określić, na jakich głębokościach rozpoczynają się kolejne warstwy gruntu. Zazwyczaj stosuje się sondowanie jako badanie wstępne, które pozwala na wybranie jak najlepszych lokalizacji dla kolejnych badań szczegółowych. Dalsze niezbędne badania geotechniczne to między innymi próbne obciążanie presjometrem.

niezbędne badania geotechniczneBadania presjometryczne pozwalają na określenie ściśliwóści gruntu – to niezbędne, jeżeli dany grunt badany jest pod inwestycję budowlaną. Niektóre obiekty budowlane są wrażliwe na nierównomierne osiadanie, dlatego słaby grunt mógłby negatywnie odbić się na ich żywotności. Należy więc w takich sytuacjach unikać nieściśliwych gruntów, na co pozwalają właśnie badania presjometryczne. Polegają one na wprowadzeniu do otworu wiertniczego sondy presjometrycznej, która doprowadza do gruntu gaz i wodę pochodzące z zespołu kontrolno-pomiarowego. Ostatnim z ważnych badań terenowych jest badania dylatometryczne. Tutaj też wykorzystuje się sondę, ale inną – jak łatwo się domyślić, jest to dylatometr. Sonda ta jest wciskana w grunt, a podczas tego procesu membrana, na skutek działania gazu pod ciśnieniem, odkształca się – w zależności od tego, jakie ciśnienie było potrzebne, jakie było odkształcenie membrany i tak dalej, możemy określić nie tylko rodzaj i stan gruntu, ale i konkretne parametry geotechniczne – na przykład wytrzymałość na ścinanie.

Wszystkie wymienione badania muszą być wykonywane przez profesjonalistów, z użyciem sprzętów najlepszej jakości, gdyż nieprecyzyjne wyniki będą całkowicie nieprzydatne i mogą zaszkodzić inwestycji budowlanej, dlatego jeśli zależy nam na sprawnym posadowieniu nowego obiektu budowlanego na gruncie, pamiętajmy o dokładnych badaniach geotechnicznych.